תנאי שימוש באתר « תנאי שימוש באתר | הבלוג של קייסי קולג'

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר זה הנו באחריות המשתמש בלבד.

"Kc College" (להלן – "האתר"), לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל ובמידע הקשור לענייני שיווק והקמת אתרים בפרט.

שימוש במידע שבאתר זה שהינו מידע אינפורמטיבי בלבד, איננו מהווה יעוץ מקצועי מכל מין וסוג שהוא ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע.

מטבע הדברים אין לראות באתר זה ו/או במצוין ו/או בנקלט הימנו משום חוות דעת ו/או ייעוץ מכל מין וסוג שהוא. כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה עושה כן על אחריותו בלבד.

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן – "אתרי צד ג'"), בהם אין לאתר "עסקים ברשת" כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה. "Kc College" לא יהיה אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי "Kc College" לאותם אתרים, לרבות למידע הכלול בהם, או למפעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם.

מנהלי ו/או בעלי האתר, הכותבים, המפעילים וכל נושאי תפקיד אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, אינם נושאים באחריות כלשהי לכל פעולה, תוצאה, ישירה או עקיפה, בעקבות שימוש במידע הנמצא באתר ו/או שיימצא באמצעות האתר.

השימוש באתר זה כפוף לדין הישראלי בלבד.

שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ייחשב כהסכמה לאמור לעיל.

בכבוד רב,
קרן כהן ואיתן גינוסר
Kc College

החומר באתר זה הינו לשימוש פרטי אין להפיץ, להעתיק, לשדר או לפרסם חומר כלשהו מתוך האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי זכויות היוצרים השונים
קורס שיווק באינטרנט | אפיון אתר | כתיבה שיווקית | קידום עסקים באינטרנט | בנית אתר